Љубовање
Љубовање
40 х 30 · Техника: уље на платну
Плот
Плот
60 х 40 · Техника: уље на платну
Младенци
Младенци
40 х 30 · Техника: уље на платну
Фамилија
Фамилија
80 х 60 · Техника: уље на платну
Коло
Коло
60 х 45· Техника: уље на платну
Зов свирале
Зов свирале
40 х 50 · Техника: уље на платну
У житу
У житу
50 х 40 · Техника: уље на платну
Три моме беле платно
Три моме беле платно
80 х 60 · Техника: уље на платну
Пастирице
Пастирице
55 х 40 · Техника: уље на платну
Ливадица
Ливадица
40 х 30 · Техника: уље на платну
Србадија
Србадија
55 х 40 · Техника: уље на платну
Ојкаче
Ојкаче
55 х 40 · Техника: уље на платну
Балкански војник
Балкански војник
40 х 60 техника: уље на платну
Србо
Србо
20 х 30 · Техника: уље на платну
Небеска невеста
Небеска невеста
40 х 60 · Техника: уље на платну
СрБкињица на крову света
СрБкињица на крову света
40 х 60 · Техника: уље на платну
Златна пауница
Златна пауница
35 х 50 · Техника: уље на платну
Комшинке
Комшинке
45 х 60 · Техника: уље на платну
Чуварка огњишта
Чуварка огњишта
60 х 45 · Техника: уље на платну
На извору
На извору
55 х 40 · Техника: уље на платну
У СЛАВУ РОДА
И у бој! Роде мој!
Куцнуо је час! Да сељак брке засуче Да устане Горштак и Рас
Да руке у трап завуче Сандук с муницијом раскује Чизму солдатску навуче Тешки гуњ свуче
Сабљу димискују докује Танџару подмазује Бодеж за пас засукује Џебану види да л' је сува
И у сат кад ноћ је глува Икону с дувара целива
Матер с прага благосиља И чељад једно другом до ува Изгрли и ижљуби лица ведра
Остави и' да их верна љуба чува. Јабуку једну метне у њедра
И у бој! Роде мој!
Фотограф: Жељко Радовић
 
lolaadzicarte@gmail.com